Attest

Fornavn Etternavn, født 1990-01-01, har vært ansatt i Variant AS i perioden 2020-10-20 til 2020-10-20.

Variant AS er et IT-konsulentselskap lokalisert i Trondheim. Variant leverer tjenester innen utvikling, design, prosjektledelse og strategi. Selskapet er tuftet på radikal åpenhet og tillit til ansatte. Selskapets folk blir derfor trent opp til å ta gode avgjørelser basert på at de har all nødvendig kunnskap for å ta avgjørelsen tilgjengelig.

Fornavn Etternavn har vært ansatt som stilling og har jobbet med Kort beskrivelse av arbeidet

Vi kan gi Fornavn Etternavn våre beste anbefalinger. Odd Morten Sveås (oms@variant.no) eller Fornavn Etternavn (fe@variant.no) står gjerne som referanse om ønskelig.