Tiltredelse til aksjonæravtale for Variant AS

Bakgrunn

Aksjonærene i Variant AS med organisasjonsnummer 920 933 408 ("Selskapet") inngikk den 2021-02-10 avtale som regulerer Aksjonærenes rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet ("Aksjonæravtalen"). I henhold til Aksjonæravtalens punkt 5.4 skal enhver som erverver aksjer i Selskapet være forpliktet til skriftlig å tiltre Avtalen som Aksjonær, ved å signere denne tiltredelseserklæring, med mindre vedkommende allerede er part i Aksjonæravtalen.

Erklæring om tiltredelse til Aksjonæravtalen

Undertegnede som har erhvervet aksjer i Selskapet, erklærer med dette at jeg/vi trer inn som Ansattaksjonær og Part i Aksjonæravtalen med de rettigheter og forpliktelser som tillegger en Ansattaksjonær etter Avtalen